Tuesday, September 14, 2010

Slå av HA på vm i Failover Clustering ?

Forleden ble jeg spurt om hvordan man kan 'skru av' HA på en VM i Failover Clustering.
Årsaken til dette, var fordi at brukeren ikke ville at disse vmene skulle bli flyttet over til en av de andre nodene (node 2 og 3), siden node 1 skulle få installert ekstra RAM.

First thing first: Hele hensikten med Failover Clustering, er at man har tjenster/maskiner tilgjengelig via High Availability. Når man oppretter en vm i et failover cluster, bør man gjøre dette enten via Failover Cluster Manager, eller via SCVMM, dersom man har dette tilgjengelig. Dersom man ikke ønsker at en vm skal være HA, må man opprette denne via Hyper-V manager på en av nodene, og gjerne spesifisere storage til DAS, og ikke shared.

Tilbake til problemstillingen: 'Slå av' HA på vm i Failover Clustering.
For å komme i mål her, må man ta ressursen(e) offline i clusteret, og bruke export/import i Hyper-V manager.
En annen måte å gjøre det på, er å bruke 'Migrate' i SCVMM, til å migrere over nettverket til DAS på en av nodene.

Dersom man først har merket en maskin for HA, er det ingen måte utenom å reversere dette på.

1 comment:

Muss said...

Jeg booter ikke bios! Kan du hjelpe meg? Aaaarghh...