Wednesday, September 15, 2010

SCVMM 2008 R2 og domene kontroller

SCVMM 2008 R2 installert på en domenekontroller ?

Dersom man har et stramt budsjett, manko på hw, men alikevel har behov for SCVMM (naturligvis) i din virtuelle infrastruktur, kan man installere denne på en domene kontroller.
Jeg vil selvsagt ikke anbefale dette, men vil gi dere et tips her, som kan virke ganske logisk til slutt.

Under installasjonen, kan man støte på følgende melding:
"Error (2927)
A Hardware Management error has occurred trying to contact server DC.testnett.local.
(Unknown error (0x80338104))
Recommended Action
Check that WinRM is installed and running on server DC.testnett.local. For more
information use the command "winrm helpmsg hresult"."

Årsaken til denne meldingen er fordi maskinkontoen DC ikke er lagt til gruppen 'Local Administrator' på server, og siden denne gruppen ikke eksisterer på maskinen siden det er en domene kontroller, må man legge til maskinkontoen i "testnett.local\Builtin/Administrator via Active Directory konsollet.
Da vil installasjonen gå som smurt.

Jeg benytter anledningen til å gjenta meg selv: Jeg vil ikke anbefale å installere scvmm på en domene kontroller.

No comments: