Wednesday, September 15, 2010

Hyper-V og prosessorer

Hvordan kan man prioritere prosessorkraft til en vm i Hyper-V ?

Prosessorregelen i Hyper-V 2008 R2 er 1:8
Dvs, at en logisk prosessor = 8 virtuelle prosessorer.

Man kan kjøre forskjellige OS instanser som vm i Hyper-V,  og det varierer i antall prosessorer som er støttet ( http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/hyperv-supported-guest-os.aspx )

Max pr vm er 4 CPU`er.
Så dersom man har 2 logiske prosessorer, og to virtuelle maskiner som begge har 4 CPU`er tildelt, hvordan kan man da angi prioritet ?

I Hyper-V manager, høgreklikk på maskinen du vil prioritere, og velg 'Settings'.


Klikk 'Processor', og konfigurer.

Virtual Machine reserve (percentage): Spesifiserer prosenten som er resververt for denne vm. Denne innstillingen garanterer at prosenten du setter er tilgjengelig for denne vm.

Virtual machine limit (percentage): Spesifiserer maximum prosent som kan bli bruk av denne vm.

Relative weight: Angir hvordan Hyper-V allokerer ressurser til denne vm når flere vm konkurrerer om samme ressurs.

Så ved hjelp  av disse innstillingene, kan man angi prioritet på en vm.

No comments: