Friday, September 17, 2010

Snapshot – fantastisk eller skummelt ?

Hyper-V har støtte for å ta snapshots. – En ‘bilde’ av hele den virtuelle maskinen som inkludererer status, data, og hardware konfigurasjonen.

Snapshots er en enkel og rask måte å reverse 'ståa' på en virtuell maskin.

Eksempel:
Man installerer en applikasjon på en vm, som igjen viser seg å være katastrofal.
Dersom man har tatt et snapshot i forkant her, kan man legge dette tilbake med to museklikk som om ingenting har hendt. Dermed kan man legge inn applikasjonen på riktig måte om nødvendig.

Hva skjer når man tar et snapshot av en VM som kjører  ?
Når man tar snapshot av en vm, så blir det som nevnt tidligere tatt et ‘bilde’ av status, data, og hardware konfigurasjon. Rent teknisk skjer følgende:
1.       Filer blir opprettet i samme mappe som den virtuelle harddisken.
·         NY GUID: En mappe som inneholder .vsv og .bin filer (Dette blir ikke opprettet dersom maskinen er AV når man tar snapshots. Husk at man ikke kan ta snapshot av maskiner som har status ‘Pause’)
·         En (ny) .avhd fil i F:\VM mappen som er en differensiell disk av .vhd filen. Dette blir nå den fungerende harddisken til den virtuelle maskinen.
2.       En kopi av den virtuelle maskinens .xml konfigurajon er lagret med det nye GUID navnet

Dersom man nå tar enda et snapshot vil samme process oppstå, der den nye .avhd filen som blir opprettet vil bli en differensiell disk av den forrige .avhd filen. Dette repeteres hver gang man tar et snapshot.

Hva skjer dersom man reverserer et snapshot ?
Når man velger å reversere et snapshot til en VM, så blir det også opprettet en ny .avhd fil, som igjen blir differensiell av .avhd filen som du nettopp reverserte og all data vil dermed bli skrevet til denne fra nå av.
Dersom maskinen kjører når man reverserer et snapshot, blir også .vsv og .bin filen lagt tilbake.
Dersom maskinen er av blir ikke disse med, og maskinen forblir av etter man har lagt tilbake snapshot.


Snapshots – best practices:

Man bør ikke bruke snapshots på maskiner i produksjon. Spesielt ikke på domenekontrollere.
Dersom man reverserer et snapshot på en domenekontroller, kan man ødelegge for andre domenekontrollere, da disse replikerer kritiske data i din infrastruktur.

Snapshots er best egnet for utvikling og test, da det ikke er fare for datatap av kritiske tjenester og applikasjoner.
Man skal også være litt obs på diskplass når man jobber med snapshots, og alltid huske på at det ikke er en erstatning for backup !

Hvordan blir man kvitt .avhd filene ?

Dersom  man ønsker å gå tilbake til det opprinnelige, nemlig en .vhd fil, må man slette alle snapshots fra den virtuelle maskinen.
Dette gjøres best ved å slette alle snapshots, slå av maskinen, og vente 1 minutt.
Prosessen som kjøres da, blir kalt for ‘merging’ (fletter sammen dataene til en fil). Da blir .avhd filene ‘merget’ tilbake til den opprinnelige .vhd filen, og man er tilbake til utgangspunktet med en (eller flere) .vhd disk(er).

No comments: