Wednesday, August 18, 2010

Application Virtualization

App-v teknologi er basert på en overtagelse i 2006 av Sofricity, Inc.
Softricity war en pioneer på virtualisering på applikasjonsnivået og har utviklet programvaren siden 2001. Etter overtagelsen har Microsoft forbedret produktet ytterligere på mange områder som globalisering/lokalisering, sikkerhet og skalerbarhet.

Microsoft Application Virtualization Components:

- Application Virtualization Management Server
- Application Virtualization Management Console
- Application Virtualization Client
- Application Virtualization Management Management Web Service
- Application Virtualization Streaming Server
- Application Virtualization Sequencer

Som du kan se over, så er det mangen komponenter som må installeres og konfigureres for å kunne utnytte App-V i sin helhet. Jeg vil i et senere innlegg vise installasjon og oppsett av hver av disse.App-why ? (Fordeler)


Application Virtualization handler om å 'koble av' en applikasjon fra operativsystemet, som gjør at den kan bli kjørt lokalt på en maskin uten å være installert.
Dette blir gjort av en Sequencer, - en prosess som monitorerer installasjonen, og bruken av programmet. Dette inkluderer filer, registerinformasjon osv. Til slutt blir det kopiert til en SFT-fil. Siden applikasjonen nå har alt den trenger, kan den bli kjørt mer stabilt på maskinen siden den er korrekt konfigurert.

Utrulling av applikasjoner er også enklere, og mindre tidkrevende enn ved vanlige klient-installasjoner, da man kan publisere App-V-klienten via GPO, og streame applikasjonene ut til klientene, - ferdigkonfigurert.
App-V gir også muligheten til å kjøre flere instanser av samme applikasjon, men i forskjellige versjoner på samme maskin, - uten konflikter.

No comments: